عاشقانه, دل نوشته, خنده دار

...

Image post

حال دلت چطوره ؟


  • توسط : بنده
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 26 فروردين 1397 ، 16:35
  • بازدید : 9531
  • نظرات :
Image post

لذت بردن و شاد بودن یاد گرفتنیه ...


  • توسط : بنده
  • تاریخ ارسال : جمعه 31 فروردين 1397 ، 4:8
  • بازدید : 8303
  • نظرات :
Image post

فواید مسافرت


  • توسط : بنده
  • تاریخ ارسال : جمعه 31 فروردين 1397 ، 4:6
  • بازدید : 11417
  • نظرات :
Image post

فقط گیاهان خشک نمیشوند کسی نمیداند حواس من کجاست ؟!


  • توسط : بنده
  • تاریخ ارسال : جمعه 31 فروردين 1397 ، 4:4
  • بازدید : 8734
  • نظرات :
Image post

اعتدال.....


  • توسط : بنده
  • تاریخ ارسال : جمعه 31 فروردين 1397 ، 3:58
  • بازدید : 10034
  • نظرات :
Image post

ببخش و رها شو ...


  • توسط : بنده
  • تاریخ ارسال : جمعه 31 فروردين 1397 ، 3:56
  • بازدید : 7988
  • نظرات :
Image post

بخشنده ها عاشقند...


  • توسط : بنده
  • تاریخ ارسال : جمعه 31 فروردين 1397 ، 3:41
  • بازدید : 9168
  • نظرات :
Image post

کلید اینجاست


  • توسط : بنده
  • تاریخ ارسال : سه شنبه 28 فروردين 1397 ، 12:4
  • بازدید : 11277
  • نظرات :
Image post

گاهي اگر كمي كوتاه بياييم، آتش همگان را نميسوزاند...


  • توسط : بنده
  • تاریخ ارسال : سه شنبه 28 فروردين 1397 ، 12:2
  • بازدید : 6832
  • نظرات :
Image post

هر که او را روان بیدار است /// داند هر جا گل است با خار است


  • توسط : بنده
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 26 فروردين 1397 ، 16:59
  • بازدید : 10370
  • نظرات :
Image post

خودمون رو روانمون رو خوب بشناسیم ...


  • توسط : بنده
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 26 فروردين 1397 ، 16:53
  • بازدید : 7505
  • نظرات :
Image post

خوشبختی زیر سر داشتن روان سالمه


  • توسط : بنده
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 26 فروردين 1397 ، 16:49
  • بازدید : 7408
  • نظرات :